Advertisements


⋇⋇⨌⫸আন্তর্জাতিক ভূমিকম্পের খবর⫷⨌⋇⋇

⋇⋇⨌⫸আন্তর্জাতিক ভূমিকম্পের খবর⫷⨌⋇⋇
👉প্রতিদিন ভুমিকম্পের আপডেট! সারা পৃথীবির আজকের উল্লেখযোগ্য শক্তিশালী ভূমিকম্প গুলো দেখে নিন। (BD Time = UTC+6h)
১) মাত্রা : Mw 5.9 (রিখটার স্কেল)
অঞ্চল : আটাকামা, চিলি
তারিখ/ সময় : 2023-04-04 19:08:46.1 UTC
অবস্থান : 27.42 S; 70.89 W
গভীরতা : 40 কিমি
দূরত্ব : 278 কিমি উত্তর লা সেরেনা, চিলি / পপ: 154,000 / স্থানীয় সময়: 15:08:46.1 2023-04-04
Copiapó এর 55 কিমি WSW, চিলি / পপ: 129,000 / স্থানীয় সময়: 15:08:46.1 2023-04-04
.
2) মাত্রা : Mw 6.2 (রিখটার স্কেল)
অঞ্চল : ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চল
তারিখ/সময় : 2023-04-04 12:54:35.8 UTC
অবস্থান : 13.78 N ; 125.49 E
গভীরতা : 22 কিমি
দূরত্ব 202 কিমি ENE অফ লেগাস্পি, ফিলিপাইন / পপ: 179,000 / স্থানীয় সময়: 20:54:35.8 2023-04-04
128 কিমি ই অফ ভিগা, ফিলিপাইন / পপ: 4,000 / স্থানীয় সময়: 20:54:35.8 2023-04-04
.
৩)মাত্রা : mb 5.0 (রিখটার স্কেল)
অঞ্চল : তিউনিসিয়া
তারিখের/ সময় : 2023-04-04 16:27:07.7 UTC
অবস্থান : 34.28 N ; ৮.০২ E
গভীরতা : 10 কিমি
দূরত্ব :125 কিমি S তেবেসা, আলজেরিয়া / পপ: 634,000 / স্থানীয় সময়: 17:27:07.7 2023-04-04
আর রুদায়িফের 17 কিমি SW, তিউনিসিয়া / পপ: 26,900 / স্থানীয় সময়: 17:27:07.7 2023-04-04
⏰আপডেট : ৫ ই এপ্রিল রাত ৩ টা ২২ মিনিট।
🛰BWOT HQ Bangladesh. Thanks Everyone

Advertisements


Advertisements